Bệnh viện quá tải không được kê giường dịch vụ

A.T |

Các cơ sở chỉ được kê giường dịch vụ sau khi đáp ứng số giường theo kế hoạch, đủ tiêu chuẩn chuyên môn và cơ sở vật chất - dự thảo thông tư của Bộ Y tế quy định.

Theo đó, các cơ sở y tế chỉ thực hiện giường dịch vụ khi đã đáp ứng diện tích cho số giường theo kế hoạch được giao. Số giường dịch vụ (nếu có) tối đa không quá 10% (hoặc 20%) so với giường kế hoạch. Những bệnh viện quá tải (luôn có từ 10% giường bệnh nằm ghép hai người) thì không được dành diện tích cho các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Dự thảo thông tư đang xin ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện và sớm ban hành.

Kết quả kiểm tra, khảo sát của Bộ Y tế gần đây cho thấy hầu hết bệnh viện đáp ứng số giường bệnh được giao hàng năm, thậm chí còn kê thêm. Hiện số giường dịch vụ chiếm khoảng 5% tổng giường thực kê và chiếm khoảng 6% tổng giường kế hoạch. Cụ thể, tỷ lệ bệnh viện thuộc Bộ là 11%; bệnh viện ngành gần 7%. Một trong các tồn tại khi triển khai giường dịch vụ là việc bố trí phòng không hợp lý, gây phản cảm. Người dân bức xúc và thiếu thiện cảm khi nhìn nhận vấn đề; cảm giác bị phân biệt đối xử, chưa yên tâm vì sự minh bạch trong khám chữa bệnh.

A.T