Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh: Kê thêm 113 giường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh

P.G |

Sáng qua 20.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc với Bệnh viện Y học cổ truyền về hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và tình hình khám chữa bệnh của bệnh viện trong thời gian qua. Theo báo cáo của lãnh đạo bệnh viện, trung bình mỗi ngày bệnh viện khám bệnh cho hơn 200 bệnh nhân, số bệnh nhân điều trị nội trú luôn ở mức quá tải. Dù bệnh viện đã kê thêm 113 giường so với kế hoạch nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân là người cao tuổi đến điều trị nội trú khá cao, chiếm hơn 66%. Tỷ lệ bệnh nhân nghèo đến điều trị nội trú xấp xỉ 16%. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân có thẻ BHYT đến bệnh viện điều trị nội trú chiếm đến 99,8% tổng số ca bệnh. Hơn 98% số người bệnh bày tỏ hài lòng với công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện, không có đơn thư khiếu nại về tinh thần, thái độ phục vụ và sai sót về chuyên môn của các y, bác sĩ.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình khám chữa bệnh cũng như những ý kiến đề xuất của các phòng, ban và lãnh đạo bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị bệnh viện cần cơ cấu số giường bệnh phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh theo từng khoa, phòng để phát huy hơn nữa hiệu quả khám chữa bệnh. Đối với đề xuất tăng biên chế và cấp kinh phí xây dựng, nâng cấp trang thiết bị và đầu tư phục vụ khám chữa bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh giao Sở Y tế xem xét giải quyết theo lộ trình UBND tỉnh đã thống nhất trong phiên họp với Sở Y tế trước đó.

P.G