BHXH Quảng Nam ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với nhiều cơ sở y tế

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Ngày 27.12, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị ký kết hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) BHYT với các bệnh viện, phòng khám, cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở y tế.
BHXH tỉnh ký kết hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở y tế. Ảnh: Đ.Đ

Tại hội nghị, đại diện 23 cơ sở KCB, bệnh viện đã ký kết hợp đồng khám chữa bệnh với BHXH tỉnh. Theo nội dung hợp đồng, các cơ sở KCB sẽ cung ứng đầy đủ các dịch vụ trong phạm vi theo quy định như dịch vụ kỹ thuật, thuốc, hóa chất, vật tư y tế… Giữa BHXH tỉnh với các cơ sở KCB sẽ thực hiện việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo đúng chế độ. BHXH và các cơ sở KCB cũng nêu rõ về công tác phối hợp thực hiện hợp đồng; công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng…

Cũng tại hội nghị, đại diện các bệnh viện, cơ sở KCB, phòng khám đã kiến nghị, góp ý về các mặt tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng KCB BHYT như: việc thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế; thực hiện quyết toán còn chậm; một số nội dung trong hợp đồng còn vướng mắc, chưa thống nhất...

Năm 2019, trên toàn tỉnh có 41 cơ sở y tế có hợp đồng KCB BHYT, riêng BHXH ký kết trực tiếp với 23 cơ sở. Tổng số lượt KCB BHYT ước tính gần 4 triệu lượt; tổng chi KCB BHYT ước tính 1.620 tỷ đồng.

TAGS