Bổ sung 32 biên chế sự nghiệp năm 2014 cho Sở Y tế

LÂM NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa bổ sung 30 biên chế sự nghiệp y tế để phân bổ cho Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và 2 biên chế sự nghiệp y tế để bố trí cán bộ chuyên trách Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo của tỉnh. Như vậy, tổng biên chế sự nghiệp sau khi bổ sung của Sở Y tế là 5.926 biên chế (gồm 5.911 biên chế sự nghiệp y tế và 15 biên chế sự nghiệp khác).

LÂM NGUYÊN