Bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định cấp cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh hơn 54,3 tỷ đồng để chuyển trả kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi trong quý IV.2014. Trong đó, nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo hơn  28,7 tỷ đồng và  kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi hơn 25,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng tạm cấp cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh 26,4 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên (trong đó,  người thuộc hộ gia đình cận nghèo (21 tỷ đồng); học sinh, sinh viên (5,4 tỷ đồng).

PHÚC LÂM