Bổ sung và tạm cấp kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa quyết định cấp cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh hơn 54,3 tỷ đồng để chuyển trả kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi quý III.2014. Trong đó, nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo hơn  28,7 tỷ đồng và  kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi gần 3,7 tỷ đồng, nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi Trung ương bổ sung năm 2014 là hơn  21,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng tạm ứng ngân sách cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh 26 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và học sinh sinh viên.

PHÚC LÂM