Bộ Y tế cho phép 5 công ty sản xuất thuốc methadone

A.T |

Thông tin từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã cho phép 5 công ty sản xuất thuốc methadone trong nước, trong đó có 1 doanh nghiệp đã được phép lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Methadone sản xuất tại Việt Nam có giá 700 ngàn đồng/lít, trong khi giá nhập khẩu trên dưới 1 triệu đồng/lít. Theo đó sẽ tiết kiệm được nguồn kinh phí đáng kể khi các tổ chức thế giới lớn như World Bank, quỹ David cắt giảm nguồn viện trợ cho chương trình phòng chống HIV/AIDS. Methadone là một loại ma túy hợp pháp dùng để thay thế các loại ma túy bất hợp pháp thuộc nhóm opiat như heroin. Là ma túy, song methadone có ưu điểm là không tăng liều. Thuốc có thể dùng để duy trì cho người lệ thuộc vào ma túy nhóm opiat sinh hoạt, làm việc bình thường. Đặc biệt Methadone có thể giảm lây nhiễm HIV do tiêm chích gây ra.

Hiện cả nước đang có gần 15.000 người điều trị bằng methadone.Tính trung bình một người nghiện ma túy tiêu tốn gần 90 triệu đồng/năm cho ma túy. Tuy nhiên, nếu sử dụng methadone chi phí giảm còn khoảng 5,6 - 6 triệu đồng/năm.

A.T