Bội chi Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 40 tỷ đồng

D.LỆ |

Trong 5 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh đã giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho 1.225.805 lượt người khám chữa bệnh ngoại trú, và 113.187 lượt người điều trị nội trú. Tổng chi phí thanh toán từ Quỹ khám chữa bệnh BHYT ước tính là 323,9 tỷ đồng, bội chi trên 40 tỷ đồng. Nguyên nhân được xác định là số người khám chữa bệnh BHYT tăng cao, người dân thường xuyên sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao nhiều hơn, mức giá nhiều dịch vụ tăng gấp nhiều lần so với trước đây, số người khám trái tuyến, vượt tuyến ngoài tỉnh tăng, còn tình trạng mượn thẻ BHYT đi khám chữa bệnh nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ, trong khi đội ngũ kiểm tra, giám định còn mỏng... Việc khắc phục tình trạng bội chi sẽ được cơ quan BHXH phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện triệt để trong những tháng còn lại của năm 2014, nhằm tránh nguy cơ vỡ Quỹ khám chữa bệnh BHYT.

D.LỆ