Bồi dưỡng năng lực quản lý bệnh viện cho cán bộ y tế

TRƯỞNG HOA - THANH TÙNG |

(QNO) - Trong 4 ngày từ 23 - 26.4, Dự án hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ (Bộ Y tế) tổ chức lớp tập huấn tăng cường năng lực quản lý bệnh viện cho các cán bộ lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh/huyện, các phòng ban của Sở Y tế và lãnh đạo các trung tâm y tế tuyến huyện thuộc 4 tỉnh, gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và TP.Đà Nẵng.

Đợt tập huấn nhằm đánh giá thực trạng quản lý bệnh viện tại 8 tỉnh có dự án. Cụ thể, đánh giá thực trạng năng lực cán bộ y tế quản lý bệnh viện tuyến tỉnh/huyện thông qua việc khảo sát kỹ năng quản lý về các mặt hoạt động chuyên môn, nhân lực, tài chính, hậu cần và công tác giám sát, đánh giá. Xác định nhu cầu đào tạo cho cán bộ làm công tác quản lý bệnh viện, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý bệnh viện; đồng thời khuyến nghị với Bộ Y tế và ban quản lý dự án các giải pháp can thiệp.
Theo TS. Hoàng Thị Hiệp - chuyên gia Bộ Y tế đang giảng dạy tại lớp tập huấn, để quản lý bệnh viện tốt, nhà quản lý cần có kiến thức sâu rộng về xã hội và chuyên môn, có tầm nhìn rộng; phải đặt sự hài lòng của người bệnh lên trên hết, tôn trọng, phát huy sức mạnh và tính sáng tạo của từng thành viên trong bệnh viện; luôn cải tiến chất lượng. Có 3 yếu tố quyết định hiệu quả của hoạt động khám chữa bệnh trong quản lý bệnh viện mà người làm công tác quản lý phải luôn chú ý, đó là quản lý con người, quản lý thuốc và trang thiết thiết bị…

TRƯỞNG HOA - THANH TÙNG