Cả nước có trên 64 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

ANH ĐÔNG |

Chiều qua 1.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đồng chủ trì hội nghị trực tuyến về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng đầu năm 2015. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, tính đến ngày 31.5.2015, cả nước có 64,6 triệu người tham gia BHYT, tăng 2,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước (đạt tỷ lệ bao phủ trên 71% dân số). Tổng số tiền thu từ BHYT là hơn 19 nghìn tỷ đồng (đạt 33,8% so với kế hoạch). Ngành bảo hiểm xã hội cũng đã chú trọng tổ chức ký kết hợp đồng khám chữa bệnh tại hơn 2.000 cơ sở y tế trong cả nước, thực hiện khám chữa bệnh theo chế độ BHYT cho 60 triệu lượt bệnh nhân với tổng số tiền được chi trả từ quỹ gần 20 tỷ đồng… Tại Quảng Nam, tỷ lệ người tham gia khám chữa bệnh BHYT ngày càng tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh có hơn 1,1 triệu người tham gia BHYT, trong đó người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội và UBND các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp (dưới 60%) triển khai thực hiện HBYT theo từng nhóm đối tượng để đạt tỷ lệ bao phủ 75% người tham gia BHYT vào năm 2015. Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân tham gia BHYT, đặc biệt cần tập trung hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách.

ANH ĐÔNG