Các bệnh viện được tiếp tục triển khai lấy máu nhân đạo

TÂM ĐAN |

Hôm qua 10.2, Sở Y tế có văn bản trả lời công văn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc xin ý kiến tổ chức lấy máu nhân đạo theo kế hoạch đầu năm 2020.

Theo Sở Y tế, hiện nay nhu cầu nguồn máu rất cần cho công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên toàn tỉnh. Sở Y tế thống nhất kế hoạch triển khai lấy máu nhân đạo để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng như các đơn vị liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị cần đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona theo chỉ đạo chung của UBND tỉnh tại Thông báo số 25/TB-UBND.

TAGS