Các bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trong dịp tết

A.T |

Sở Y tế vừa triển khai chỉ đạo của Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh trong dịp tết. Theo đó, các cơ sở y tế phải tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, để tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời; không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh/người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cần có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí giường bệnh và phương tiện cấp cứu để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra và đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu, cách ly người bệnh.

A.T