Cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong y tế

XUÂN HIỀN |

Sáng 24.9, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế và ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 41 đơn vị y tế trực thuộc sở tham gia ký cam kết. 

Phong trào “Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế” tại Quảng Nam được phát động từ ngày 5.9 với các mục tiêu như: phân loại triệt để chất thải nhựa, ny lon khó phân hủy để thu gom, tái chế. Phấn đấu tiến đến chấm dứt việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần có thể thay thế và ny lon khó phân hủy. Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống, các vật dụng, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường, hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, trong hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định và các hoạt động chuyên môn y tế nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân và cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ny lon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần.

TAGS