Cần liên thông các phần mềm khám chữa bệnh

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 14.9, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế về công tác quản lý nhà nước đối với bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Theo Sở Y tế, ngay từ đầu năm 2016, 2017, Thanh tra Sở đã chủ động lập kế hoạch thanh tra hàng năm, phối hợp với các phòng chức năng của sở để tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn tỉnh. Bao gồm các nội dung: kiểm tra hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị, việc tổ chức xây dựng danh mục đấu thầu thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế... Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao... tại đơn vị so với danh mục đề xuất đấu thầu và danh mục trúng thầu theo quy định cũng được đẩy mạnh. Qua thanh tra chưa phát hiện những sai phạm nào về công tác khám chữa bệnh liên quan đến BHYT.

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã nêu các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị cơ sở đã thu thập được trong thời gian vừa qua. Bao gồm: chính sách thu hút bác sĩ, chấp nhận hay không những bác sĩ cử tuyển; âm quỹ khám chữa bệnh BHYT hay thiếu thuốc ở một số bệnh viện trên địa bàn. Tiếp nhận những ý kiến trên, đại diện Sở Y tế đã giải trình cụ thể đối với những vấn đề liên quan, trong đó nhấn mạnh cần phải có kế hoạch chiến lược cụ thể để giải quyết những vấn đề tồn tại. Một trong những việc nhằm hạn chế âm quỹ khám chữa bệnh BHYT là phải liên thông được các phần mềm quản lý sức khỏe, phần mềm khám chữa bệnh, tránh tình trạng trong một ngày bệnh nhân có thể khám chữa bệnh ở nhiều cơ sở khác nhau.

NGUYỄN DƯƠNG