Cần thêm 500 bác sĩ trong giai đoạn 2016-2020

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 18.8, UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Y tế cùng các ban ngành liên quan về đề án “Chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc.

Tính đến tháng 9.2013, toàn tỉnh có 780 bác sĩ, đạt 5,2 bác sĩ/vạn dân (cả nước là 6,03 bác sĩ/vạn dân). Sau khi thực hiện chính sách thu hút bác sĩ giai đoạn 2013- 2015, đến nay đã tuyển dụng được 135 bác sĩ về làm việc tại địa phương. Qua đó, nâng tổng số bác sĩ diện công lập thuộc Sở Y tế tăng lên 961 bác sĩ. Theo dự kiến dân số của tỉnh thời gian đến và nhu cầu phát triển các dịch vụ kỹ thuật, số bác sĩ cần thiết đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 1.350 bác sĩ (đạt 9 bác sĩ/vạn dân). Như vậy, số bác sĩ cần được bổ sung đến năm 2020 là hơn 500 bác sĩ. Trong đó, bổ sung thêm số lượng đang thiếu là 389 bác sĩ và bổ sung cho số bác sĩ nghỉ hưu, nghỉ việc dự kiến hơn 150 bác sĩ.

Theo đề án thu hút bác sĩ, những bác sĩ có trình độ đại học, sau đại học có bằng tốt nghiệp bác sĩ y khoa hệ chính quy của các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh, Đại học Y - Dược Huế có nguyện vọng về làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí 1 lần khi nhận nhiệm vụ với mức cụ thể: tốt nghiệp loại giỏi: 250 triệu đồng; tốt nghiệp loại khá 200 triệu đồng. Đối với bác sĩ sau đại học: tiến sĩ được hỗ trợ 500 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 300 triệu đồng; bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa II là 350 triệu đồng… Những người này sẽ phải cam kết làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh với thời gian cụ thể: đối với bác sĩ là 12 năm; bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ là 16 năm và 18 năm đối với các bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa và tiến sĩ… Dự kiến tổng số kinh phí để thực hiện đề án này trên 105 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban ngành liên quan đã đưa ra ý kiến góp ý để hoàn chỉnh đề án thu hút bác sĩ giai đoạn 2016-2020, trình HĐND trong kỳ họp sắp tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cũng yêu cầu Sở Y tế nhanh chóng hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh những nội dung cần thiết để dự án sớm hoàn thành.

NGUYỄN DƯƠNG