Can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

A.T |

Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa tổ chức tập huấn về chương trình sàng lọc sơ sinh, can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho các cán bộ chuyên trách y tế, các phòng khám nhi tư, bác sĩ phụ khoa trên địa bàn toàn tỉnh.

Khi thực hiện rà soát tại 18/18 huyện, thành phố, tỷ lệ giới tính khi sinh có sự chênh lệch lớn: 108,9 bé trai/100 bé gái. Qua thanh tra 45 đơn vị y tế, phòng khám tư nhân, kết quả cho thấy việc cam kết thực hiện đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” đối với các cơ sở khám chữa bệnh công và tư trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình cũng yêu cầu các đơn vị rà soát lại việc thu thập thông tin trẻ em sinh ra sống trong từng tháng ở địa phương.

A.T