Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân xã đảo Tân Hiệp

T.NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hội An chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với UBND xã Tân Hiệp rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc hộ nghèo và các hộ đang sinh sống tại Cù Lao Chàm hiện chưa có thẻ bảo hiểm y tế gửi Sở LĐ-TB&XH lập thủ tục đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2013. Theo chủ trương của UBND tỉnh, kể từ năm 2013, toàn bộ nhân dân sinh sống tại xã đảo Tân Hiệp sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó có chế độ thanh toán bảo hiểm, giá dịch vụ y tế, hỗ trợ giá vận chuyển bệnh nhân...

T.NGUYÊN