Chấn chỉnh sai sót trong hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo

VĂN PHIN |

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn.

Được biết, thời gian qua, một số đoàn khám chữa bệnh có khuynh hướng lạm dụng hoạt động nhân đạo để huy động tài chính của cộng đồng; có đoàn khám chỉ thông qua chính quyền địa phương hoặc hội, đoàn thể ở tỉnh để xin triển khai các đợt khám chữa bệnh nhân đạo mà không gửi hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn về y tế để xem xét... Do vậy, thời gian đến, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể khi tiếp nhận các đoàn khám chữa bệnh nhân đạo cần kiểm tra các công văn đồng ý của Sở Y tế cùng các cơ quan có liên quan và văn bản đồng ý tiếp nhận của UBND cấp huyện.

VĂN PHIN