Chấn chỉnh tình trạng cấp trùng thẻ Bảo hiểm y tế

ĐÔNG PHƯƠNG |

Ngày 18.12, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát việc trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) ngay tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp trong việc cấp thẻ BHYT. Trường hợp khi nhận thẻ và xác định thẻ BHYT cấp trùng, phải thu hồi, nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp để loại trừ khỏi danh sách cấp thẻ BHYT và làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng hàng năm.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, năm 2011 tổng số thẻ BHYT cấp trùng là 9.575 thẻ với kinh phí hơn 4 tỷ đồng, năm 2012 tổng số thẻ BHYT cấp trùng là 16.972 thẻ với kinh phí hơn 7,4 tỷ đồng.  

ĐÔNG PHƯƠNG