Chi đa tuyến bảo hiểm y tế tại Tiên Phước ngày càng cao

D.LỆ - X.HIỀN |

Ngày 20.3, HĐND tỉnh thực hiện giám sát về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý, sử dụng quỹ BHYT giai đoạn 2016 - 2018 tại huyện Tiên Phước. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh làm trưởng đoàn giám sát.

Hệ thống y tế huyện Tiên Phước có Trung tâm Y tế huyện và 15 trạm y tế xã, thị trấn. Toàn huyện có 64.451 người tham gia BHYT (tỷ lệ bao phủ 88% dân số). Năm 2018, số người khám chữa bệnh BHYT tại tuyến huyện hơn 73 nghìn lượt người, nhưng tình hình chuyển lên tuyến trên ngày càng cao, từ đó quỹ BHYT chi đa tuyến tăng dần qua các năm. Cụ thể năm 2016 chi đa tuyến đi hơn 34 tỷ đồng, 2017 tăng lên hơn 55 tỷ đồng, đến hết quý III năm 2018 hơn 44 tỷ đồng, dẫn đến vượt quỹ BHYT năm 2018 ước tính hơn 13 tỷ đồng. Ngành y tế Tiên Phước và Bảo hiểm Xã hội huyện kiến nghị cần có cơ chế thu hút bác sĩ đến công tác tại huyện, xã; cung cấp đầy đủ nguồn thuốc từ BHYT để cấp phát kịp thời cho người dân; đề nghị được giám định BHYT hàng tháng để điều chỉnh sai sót kịp thời; hỗ trợ xây dựng trạm y tế đạt chuẩn; xem xét hỗ trợ thêm một phần kinh phí cấp thẻ BHYT cho hộ cận nghèo...

D.LỆ - X.HIỀN