Cho phép 2 chuyên gia Trung Quốc đến làm việc tại Quảng Nam

TRƯỞNG HOA |

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3954/UBND-KGVX cho phép 2 chuyên gia Trung Quốc đến làm việc tại Công ty TNHH Domex đóng trên địa bàn Quảng Nam.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam hướng dẫn Công ty TNHH Domex tổ chức giám sát y tế và quản lý 2 chuyên gia Trung Quốc đến làm việc tại công ty theo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời công ty phải cung cấp Giấy chứng nhận hoàn thành việc cách ly tập trung của cơ sở cách ly tỉnh Lạng Sơn đối với 2 chuyên gia Trung Quốc khi đến Quảng Nam, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch theo đúng cam kết.