Công bố quyết định thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm Quảng Nam

CHÂU NỮ |

* Công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

(QNO) - Chiều 15.3, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trung tâm và nhận quyết định công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Trao quyết định thành lập cho Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm Quảng Nam. Ảnh: C.N
Trao quyết định thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm Quảng Nam cho Ban Giám đốc trung tâm. Ảnh: C.N

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 28.11.2018 của UBND tỉnh, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Nam (được thành lập tại Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 29.5.2009 của UBND tỉnh) và bổ sung chức năng kiểm nghiệm thực phẩm (được chuyển giao từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh).

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Y tế và sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở trung tâm đặt tại số 9 đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ.

Trung tâm có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người được sản xuất, lưu hành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

* Cũng tại buổi lễ, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm Quảng Nam được Văn phòng Công nhận chất lượng (Bộ Khoa học - công nghệ) trao quyết định công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Trao quyết định công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 cho Trung tâm. Ảnh: C.N
Trao quyết định công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 cho trung tâm. Ảnh: C.N

Theo ông Vũ Xuân Thủy - Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng, ISO/IEC 17025: 2005 là yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO ban hành.

Đây là tiêu chuẩn chung cho hệ thống quản lý dành cho các phòng thử nghiệm nhằm đảm bảo kết quả đo lường/thử nghiệm đạt được kết quả tin cậy nhất và được quốc tế thừa nhận.

Việc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm Quảng Nam đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 với danh mục 17 phép thử được công nhận, sẽ góp phần giúp ngành y tế Quảng Nam tăng cường quản lý chất lượng thuốc trên địa bàn.

CHÂU NỮ