Công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt 100 - 120%

VĂN HÀO |

Sáng 7.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế cùng các bệnh viện, đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo công tác y tế năm 2014.

Năm qua, công tác khám chữa bệnh nội trú của các bệnh viện tuyến tỉnh đạt trên 100% kế hoạch giao, công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt 100 - 120%. Toàn tỉnh đã khống chế tốt và không để xảy ra các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào. Các bệnh viện tuyến huyện đạt yêu cầu chỉ tiêu kế hoạch đề ra và hầu hết bệnh viện tại các tuyến không có sai sót lớn về chuyên môn. Qua kiểm tra chấm điểm của các trung tâm y tế huyện, thành phố và phúc tra của Sở Y tế, có 109 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế năm 2014 (hoàn thành mục tiêu so với kế hoạch trong năm là 102 xã) và đang trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định công nhận…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh biểu dương những kết quả mà ngành y tế tỉnh đạt được trong năm qua. Bên cạnh tiếp thu những khó khăn, kiến nghị của các đơn vị, đồng chí Lê Văn Thanh nhấn mạnh, thời gian tới cần chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

VĂN HÀO