Cử cán bộ sản khoa hỗ trợ thai phụ trong khu cách ly

CHÂU NỮ |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vừa ký công văn số 3020/BYT-BM-TE về việc chăm sóc, theo dõi và xử lý các tình huống liên quan  phụ nữ có thai tại khu cách ly.

Để đảm bảo việc cách ly, chăm sóc, theo dõi và xử lý hiệu quả các tình huống đối với các trường hợp phụ nữ mang thai có thể nhiễm Covid-19, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Công văn số 3018/BYT-BM-TE ngày 1.62020 của Bộ Y tế. Trong đó, chú ý ưu tiên, huy động nguồn nhân lực của địa phương đảm bảo việc chăm sóc hiệu quả đối với các phụ nữ mang thai tại khu cách ly cũng như các sản phụ có thể chuyển dạ tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Những trường hợp tiên lượng nặng, vượt quá khả năng chuyên môn cần chủ động liên hệ Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để chuyển tuyến kịp thời, hiệu quả.

Đối với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng, giao Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng (là Bệnh viện được Bộ Y tế giao thực hiện công tác chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa của các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi) thay mặt Bộ Y tế thành lập và cử ngay 1 đoàn cán bộ chuyên ngành sản khoa, sơ sinh tới Quảng Nam để hỗ trợ việc sàng lọc, phân loại, hướng dẫn theo dõi, chăm sóc các phụ nữ có thai trong khu cách ly, các sản phụ chuyển dạ. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để tiếp nhận, chăm sóc và xử lý các trường hợp chuyển tuyến từ Quảng Nam. Bộ Y tế cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Quảng Nam và Đà Nẵng ưu tiên, tập trung nguồn lực tốt nhất của địa phương để đảm bảo việc phòng chống dịch cũng như chăm sóc phụ nữ mang thai, sản phụ được cách ly đạt hiệu quả cao.