Đại Lộc: 5 năm, thực hiện hơn 3.000 ca sàng lọc trước và sau sinh

TR.NHAN - B.LIỄU |

(QNO) - Ban Chỉ đạo Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Đại Lộc vừa tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015, đề ra nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. 

5 năm qua, công tác DS-KHHGĐ tại Đại Lộc đã đạt được những thành tựu nổi bật. Toàn huyện đã giảm tỷ suất sinh thô từ 12,84% xuống còn 11,12%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 còn 13,9%. Toàn huyện hiện có đến 43/160 thôn, khu phố và 130  tộc họ duy trì bền vững mô hình thôn, khu phố, tộc họ không có người vi phạm chính sách dân số. Đặc biệt, hằng năm, công tác truyền thông tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về KHHGĐ được chú trọng, nhất là phối hợp với Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc và các trung tâm y tế thực hiện sàng lọc trước sinh và sau sinh.

Đến nay, Đại Lộc đã thực hiện 1.648 ca sàng lọc trước sinh và 1.500 sàng lọc sơ sinh, qua đó phát hiện được 31 trường hợp mắc bệnh để hướng dẫn điều trị kịp thời. Cùng với đó, mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho các đối tượng vị thành niên, thanh niên đươc triển khai tại 5/18 xã/ thị trấn cho gần 1.250 đối tượng bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong chính sách DS-KHHGĐ.

TR.NHAN - B.LIỄU