Đảm bảo an sinh xã hội

LÊ DIỄM |

Cụm thi đua ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) duyên hải miền Trung (Cụm thi đua số IV) năm 2014 đã đẩy mạnh phong trào thi đua, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động để hoàn thành mọi nhiệm vụ của ngành.

Các tỉnh thành trong Cụm thi đua số IV ký kết giao ước thi đua năm 2015.
Các tỉnh thành trong Cụm thi đua số IV ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Năm 2014 là năm cao điểm toàn ngành BHXH đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập ngành. Trong không khí chung đó, Cụm thi đua số IV gồm 9 tỉnh thành duyên hải miền Trung mỗi nơi mỗi cách làm, nhưng tựu trung đều hướng đến tạo sự chuyển biến trong hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Nhiều đợt thi đua xuyên suốt năm được thực hiện, đặc biệt là những đợt thi đua nước rút đã tạo nên phong trào sôi nổi trong ngành. Các tỉnh thuộc Cụm thi đua số IV đều có số thu vượt trên 100%, với tổng số thu toàn cụm đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng. Toàn cụm đã có hơn 7,38 triệu người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tăng 2,51% so với năm 2013. Tỷ lệ nợ đọng của các tỉnh trong cụm đều ở dưới mức BHXH Việt Nam giao là dưới 4,5%. Các tỉnh trong cụm đã giải quyết hưởng chế độ cho hơn 554 nghìn lượt người; giám định và giải quyết chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 16 triệu lượt người... Ông Hồ Sỹ Nam - Phó Giám đốc phụ trách BHXH Quảng Trị, Cụm trưởng Cụm thi đua số IV, cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính đều được các tỉnh thành đẩy mạnh, công việc được giải quyết nhanh chóng, chính xác, mang lại thuận lợi nhất cho đối tượng. Song hành với đó, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện theo chuyên môn của từng đơn vị, bộ phận, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn cụm”.

Là một đơn vị BHXH cấp huyện, thành phố nhưng BHXH TP.Đồng Hới (Quảng Bình) làm khá tốt công tác thu hồi, xử lý nợ đọng, kéo dài và đáng được những nơi khác học hỏi. Vào cuối năm 2013, tỷ lệ nợ đọng của Đồng Hới chiếm đến 12% kế hoạch giao, nhiệm vụ rút nợ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Biện pháp kiên quyết và thành công nhất chính là khởi kiện đơn vị nợ. Trong năm 2014, BHXH TP.Đồng Hới đã khởi kiện đến 91 đơn vị nợ kéo dài với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Khi BHXH TP.Đồng Hới phát đơn kiện, đã có 45 đơn vị chủ động đến xin trả nợ hoặc có cam kết trả nợ theo lộ trình. Nhờ biện pháp kiên quyết này mà BHXH TP.Đồng Hới đã thu hồi được hơn 5 tỷ đồng tiền nợ, số còn lại tiếp tục kiện ra tòa để thu hồi.

Đơn vị BHXH Bình Định tập trung vào thực hiện việc đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Ông Phạm Mai - Giám đốc BHXH Bình Định, thông tin: “Các phong trào thi đua đều hướng đến đối tượng, nhân dân đã giúp người cán bộ BHXH Bình Định trở nên “đẹp” hơn. Đường dây nóng, khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính là những cách làm hiệu quả của Bình Định. Nhờ các phong trào thi đua mà các nhiệm vụ trong năm của ngành đều được thực hiện tốt, người dân hài lòng, các chỉ tiêu đều đạt được như nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, vượt thu gần 3%, Quỹ khám chữa bệnh bao hiểm y tế có kết dư 1,6 tỷ đồng...”.

Với Quảng Nam, phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính bằng hệ thống điều hành nội bộ giúp công việc trôi chảy, không chậm trễ. Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh không còn là nơi chỉ dành cho cán bộ của ngành làm việc, mà chính người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế cũng có thể tự tra cứu quá trình công tác, tham gia bảo hiểm của mình ngay trên hệ thống. Hệ thống giao dịch một cửa tiếp tục được kiện toàn ở 18 huyện, thành phố. Mọi thủ tục, công việc của người dân hay doanh nghiệp đều được giải quyết nhanh chóng, đúng hẹn ở bộ phận một cửa.

LÊ DIỄM