Đảm bảo chiến dịch tiêm vắc xin sởi/rubella

P.GIANG - K.LY |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi/rubella năm 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở kế hoạch của Bộ Y tế và hướng dẫn của dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia. Song song đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương phối hợp với ngành y tế tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và theo dõi chặt chẽ để xử lý kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng, tổ chức các đoàn giám sát, hỗ trợ thực hiện chiến dịch. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở tài chính tham mưu để bổ sung kinh phí cho hoạt động triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi/rubella năm 2014 - 2015 đạt mục tiêu đề ra.

P.GIANG - K.LY