Đảm bảo quyền lợi của học sinh sinh viên khi tham gia BHYT

T.B |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thống nhất với Sở GD-ĐT để hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tổ chức thu phí BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định.

Cụ thể, trong năm 2015, thu phí BHYT học sinh, sinh viên của những tháng còn lại năm 2015, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Trong năm 2016, cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần từ tháng 10.2015 đến tháng 12.2016 nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 1.10.2015 đến ngày 31.12.2016.

Đồng thời tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT cho mọi tầng lớp nhân dân; mở đợt tuyên truyền sâu rộng với những nội dung phù hợp, cụ thể, thiết thực để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường hiểu rõ, nắm vững về trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc tham gia và thực hiện chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước.

BHXH các tỉnh, thành phố cũng cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các văn bản hướng dẫn liên ngành và kịp thời điều chỉnh những nội dung hướng dẫn đúng với quy định của Luật BHYT sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thực hiện (nếu có) trong việc tổ chức thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016.

T.B (theo chinhphu.vn)