Đào tạo kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 63 cán bộ y tế

LY NGUYỄN |

(QNO) - Sở Y tế vừa phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng và tổ chức Marie Stope International(MSI) tại Việt Nam vừa tổ chức lễ bế giảng khóa "Đào tạo kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung và phòng chống nhiễm khuẩn" cho 63 cán bộ y tế công tác tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã.

Các học viên được tham gia học lý thuyết và thực hành trên mô hình và thực hành kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung trên khách hàng tại trạm y tế các xã, phường được lựa chọn. Quy trình đào tạo kỹ thuật này do các giảng viên nhiều kinh nghiệm của tổ chức MSI giảng dạy, hướng dẫn thực hành và giám sát học viên thực hiện tại cơ sở. Đến nay, mỗi học viên đã thực hành kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung cho 10 khách hàng và 100% học viên đã hoàn thành khóa học.

Lớp đào tạo trên nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

LY NGUYỄN