Đào tạo lại 655 nhân viên y tế thôn, bản

Công Duẩn |

Từ ngày 22.7 – 11.8, Ban Quản lý dự án hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Quảng Nam phối hợp với trung tâm y tế 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức 20 lớp đào tạo lại cho 655 nhân viên y tế thôn, bản.

Các lớp học được mở tại trung tâm y tế huyện, thành phố. Đây là những khóa học nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân viên y tế thôn, bản để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của Bộ Y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ở địa phương.

Công Duẩn