Đầu tư hơn 80 tỷ đồng nâng cao năng lực các tuyến y tế vùng ven biển

PHƯƠNG GIANG |

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh vừa phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” của tỉnh Quảng Nam, với tổng kinh phí thực hiện hơn 80 tỷ đồng.

Theo đó, đề án được triển khai tại 27 xã, phường, thị trấn ven biển (kể cả xã đảo Tân Hiệp) thuộc 6 huyện, thành phố ven biển. Mục tiêu của đề án hướng tới việc nâng cao năng lực các tuyến y tế, đủ khả năng đảm bảo cho người dân và lực lượng vũ trang, sinh sống, làm việc ở vùng ven biển và tại đảo Cù Lao Chàm; tạo điều kiện cho du khách được tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đề án "Phát triển y tế y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" và tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có ít nhất 14 cán bộ được đào tạo, bổ túc bác sĩ về Y học biển tại tuyến tỉnh và 6 huyện, thành phố ven biển , 100% trạm y tế xã ven biển và xã đảo được xây dựng kiên cố và tầng hóa, có đủ các phòng dịch vụ kỹ thuật, đảm bảo đủ năng lực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân trong vùng, ngay cả lúc bị cô lập hoặc khi tăng đột biến nhu cầu điều trị …

PHƯƠNG GIANG