Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, nhằm hạn chế số mắc và tử vong do dịch tay chân miệng gây ra.

Theo đó yêu cầu, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, xử lý triệt để, tránh để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức tốt việc thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất tử vong và tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế; thực hiện phân tuyến điều trị tại các bệnh viện. Ngoài ra, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả và phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra và hỗ trợ các địa phương giải quyết ngay các vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn tình trạng dịch bệnh tay chân miệng lan rộng, kéo dài.  

Sở Thông tin và Truyền thông, QRT và Báo Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tới người dân về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng. Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo phòng y tế, trung tâm y tế và các địa phương theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh tay chân miệng, nhanh chóng phát hiện các trường hợp bị bệnh để điều trị kịp thời; tổ chức và huy động các lực lượng tại chỗ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhằm giảm tới mức thấp nhất tác hại của dịch bệnh.

NGUYÊN BẢO