Đẩy nhanh tiến độ lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

PHÚC LÂM |

 (QNO) - Đó là chỉ đạo UBND tỉnh đối với các địa phương, ban, ngành liên quan nhằm đảm bảo hoàn thành việc nhập dữ liệu theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, đến ngày 5.12.2015, các địa phương hoàn thành việc lập danh sách  các hộ gia đình tham gia BHYT và bàn giao cho bưu điện huyện, thị xã, thành phố để nhập dữ liệu. Trước ngày 31.12, bưu điện phải hoàn thành việc nhập dữ liệu.

UBND tỉnh yêu cầu, từ năm 2016 trở đi, UBND cấp xã có trách nhiệm theo dõi và báo cáo sự biến động (tăng/giảm) của các đối tượng tham gia BHYT. Từ đó xác định chính xác tỷ lệ bao phủ BHYT hằng năm của địa phương. Đây sẽ là cơ sở để các sở, ngành liên quan đề ra giải pháp cụ thể để đến năm 2020, thực hiện đạt mục tiêu BHYT toàn dân.

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, UBND cấp xã đóng vai trò quan trọng nhất để thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác toàn bộ thành viên trong cùng hộ gia đình một lần vào danh sách hộ gia đình tham gia BHYT để cơ quan BHXH tổng hợp làm cơ sở quản lý, theo dõi người tham gia BHYT; phục vụ việc khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHYT và công tác in, cấp phát thẻ BHYT của đối tượng đúng, kịp thời.

PHÚC LÂM