Đề án về chính sách thu hút, đào tạo bác sĩ cần bám sát thực tiễn

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 27.3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì buổi làm việc với Thường trực HĐND, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và Sở Y tế cùng các ban ngành liên quan về đề án chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2017-2021 và đề án chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2017-2021.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong giai đoạn 2013-2016, đề án thu hút bác sĩ đã thu hút được 135 bác sĩ, trong đó có 116 bác sĩ theo diện thu hút, 19 bác sĩ thu hút qua đào tạo, đạt 49% so với chỉ tiêu đề ra. Hiện nay, Quảng Nam có 7,07 bác sĩ/vạn dân, nhưng số bác sĩ tại bệnh viện tuyến huyện và một số bệnh viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa còn quá ít. Trong khi đó, chỉ tiêu đến năm 2020 phải đạt 9 bác sĩ/vạn dân, nên đề án thu hút bác sĩ trong giai đoạn tiếp theo là rất cần thiết. Bên cạnh đó, việc đào tạo chuyên sâu sau đại học cho nguồn nhân lực y tế trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành. Hầu hết bệnh viện trên địa bàn tỉnh chỉ thực hiện được 85% số danh mục kỹ thuật tương ứng với hạng bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế; nhiều bệnh viện tuyến huyện thực hiện chưa đến 70% danh mục kỹ thuật, nhất là các huyện miền núi...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu Sở Y tế cần chú trọng vào thực tiễn khi xây dựng 2 đề án này. Nhất là phải làm thế nào để sau này khi thực hiện không bị rút ruột nhân tài từ các cơ sở y tế tư nhân; đào tạo chuyên sâu phải đi vào thực tiễn, hiệu quả cao chứ không làm theo một cách máy móc... Việc thu hút như thế nào, tạo điều kiện ra sao để vừa có nguồn nhân lực chất lượng cao vừa đảm bảo tính bền vững phải được tính toán kỹ càng; cũng phải cho thấy được công tác đào tạo chuyên sâu, đào tạo ê-kíp như thế nào cho hiệu quả...

NGUYỄN DƯƠNG