Đề nghị hỗ trợ gần 33 tỷ đồng để xử lý ô nhiễm môi trường

PHÚC LÂM |

(QNO) – UBND tỉnh đã phê duyệt 8 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu vực công ích. Trong đó, 3 cơ sở đã được Trung ương đầu tư kinh phí gồm Bệnh viện các huyện Tiên Phước, Thăng Bình và TP.Tam Kỳ; 3 cơ sở (Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y tế Quế Sơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam) đã được UBND tỉnh gửi văn bản đề nghị các bộ ngành Trung ương đầu tư 50% (khoảng 27 tỷ đồng) kinh phí. Đồng thời tỉnh đang lập dự án, trình Trung ương đầu tư hơn 5,8 tỷ đồng cải thiện môi trường cho Trung tâm Y tế Phú Ninh và điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thị trấn Đông Phú, Quế Sơn.

Được biết, theo kế hoạch, dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2013 của tỉnh theo kế hoạch hơn 129 tỷ đồng.

PHÚC LÂM