Đề xuất hoàn thiện bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Q.VIỆT |

Ngày 7.1, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do PGS-TS.Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn đã khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và làm việc với Tỉnh ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. 

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã đề xuất Trung ương sớm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện thống nhất trong cả nước; trong đó đề xuất Trung ương quan tâm về bộ máy, bố trí biên chế chuyên trách có ít nhất 2 người. Hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Nam đang tích cực triển khai Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nên Tỉnh ủy đề xuất Trung ương sớm sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 40 về tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp huyện hoặc có văn bản giao Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quyết định. 

PGS-TS.Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận các kiến nghị của tỉnh, đánh giá cao các kết quả đạt được của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và cho rằng Quảng Nam cần hoàn thiện cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, nhiệm vụ để có thể phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, điều trị, nghỉ dưỡng, chăm sóc tại nhà... giúp cán bộ tỉnh có sức khỏe tốt trong thời gian tới.

TAGS