Đến cuối năm 2020, tất cả cơ sở bán thuốc kháng sinh phải lưu đơn thuốc

CHÂU NỮ |

Đó là một trong những mục tiêu của “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn Quảng Nam” vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3574/QĐ-UBND. Ngoài ra, theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2020 có 100% trường hợp kê đơn thuốc ngoại trú đủ nội dung theo quy định đối với cơ sở khám chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân; 90% số đơn thuốc có sử dụng kháng sinh đối với cơ sở này tuân thủ đúng các quy định; đồng thời tăng tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh thuốc.

Đề án tập trung vào các nội dung: khảo sát thực trạng hoạt động kê đơn và bán thuốc theo đơn; kết hợp đa dạng hình thức tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật về kê đơn thuốc hợp lý và an toàn; tập huấn cho 100% người kê đơn tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân, chủ cơ sở và người bán lẻ thuốc tại các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tỉnh về các quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc và hướng dẫn sử dụng kháng sinh cũng như việc bán thuốc kê đơn; kiểm tra, kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn ở các sở khám bệnh, chữa bệnh và đối với cơ sở bán lẻ thuốc…

CHÂU NỮ