Điện Bàn tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

PHẠM LỘC |

Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thị xã Điện Bàn vừa tổ chức  “Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 1 năm 2017”, thu hút hơn 500 đoàn viên - thanh niên ở 20 xã, phường, cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị công an, lực lượng vũ trang, các trường THPT, trung cấp nghề, đại học trên địa bàn thị xã tham gia. Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã thu được 367 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu giao.

PHẠM LỘC