Đình chỉ lưu hành và thu hồi 4 loại thuốc

A.T |

Cục quản lý dược - Bộ Y tế vừa thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi 4 loại thuốc kém chất lượng trên toàn quốc.

Cụ thể, thuốc paracetamol infusion 10mg/ml, số đăng ký: VN-14902-12, lô sản xuất 14820496 do Công ty CP Dược liệu T.Ư 2 nhập khẩu không đạt chỉ tiêu chất lượng và tạp chất liên quan.

- Thuốc viên nén bao phim lodiphin-C (amlodipine besylate tablets 5mg) do Công ty CP tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

- Thuốc nén bao phim daehwa albendazole 400mg, SĐK: VN-8648-09 do Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm T.Ư 3 nhập khẩu, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

- Thuốc nén bao phim cetirizine hydrochloride 10mg, SĐK: VN-7880-09 do Công ty TNHH một thành viên T.Ư 3 nhập khẩu không đạt chỉ tiêu chuẩn chất lượng và độ hòa tan.

A.T