Định mức sử dụng ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành định mức sử dụng ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh với tổng cộng 113 chiếc.

Ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, gồm: ô tô cứu thương, ô tô khác có kết cấu đặc biệt hoặc gắn thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; ô tô bán tải phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch.

Theo định mức, Trung tâm Cấp cứu 115 được trang bị nhiều nhất với 13 xe cứu thương, mức giá tối đa 1,3 tỷ đồng/chiếc; Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam: 8 chiếc (6 xe cứu thương, 1 xe chỉ đạo tuyến, 1 xe lấy và vận chuyển máu); mỗi trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố được trang bị 2-3 chiếc, tùy địa phương….

Nguồn trang bị xe ô tô chuyên dùng gồm mua sắm từ nguồn kinh phí; được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ, biếu, tặng, cho và các hình thức xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật; nhận điều chuyển xe ô tô chuyên dùng từ việc trang bị xe ô tô trực tiếp phục vụ công tác quản lý của từng dự án sử dụng vốn nhà nước, sau khi dự án kết thúc hoặc nguồn xe chuyên dùng sau khi rà soát, sắp xếp xe ô tô hiện có tại đơn vị theo quy định.

TAGS