Đoàn công tác của dự án Norred tham quan học tập kinh nghiệm tại Quảng Nam

P.G |

(QNO) - Ngày 18.8, đoàn công tác của Dự án Norred đã đến thăm, làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, nhằm trao đổi một số kinh nghiệm về công tác xã hội hóa trong dịch vụ y tế; thực hiện quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh, công tác tiết chế dinh dưỡng và công tác quản lý điều dưỡng.

Dự án Norred (North-East and Red River Delta Regions Health System Support Project) là Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Trong khuôn khổ của dự án, hoạt động tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm về quản lý bệnh viện và cải tiến chất lượng nhằm nâng cao năng lực của lãnh đạo các sở y tế và bệnh viện thuộc dự án tại các địa bàn trong cả nước là một hoạt động đã và đang được triển khai.

Tại buổi làm việc với đại diện Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, đoàn đã tham quan các khoa, phòng của bệnh viện, quy trình khám chữa bệnh và trao đổi học hỏi kinh nghiệm về công tác xã hội hóa trong dịch vụ y tế; quy trình tiếp nhận bệnh và khám bệnh, công tác tiết chế dinh dưỡng và công tác quản lý điều dưỡng, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất hiện tại còn khá khiêm tốn so với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao trong nhân dân. Những kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai khám chữa bệnh, huy động xã hội hóa y tế, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức nhân đạo, từ thiện hỗ trợ cho người bệnh sẽ đóng góp đáng kể cho hoạt động của dự án trong thời gian đến.

P.G