Đưa bác sĩ trẻ về 62 huyện nghèo

L.V |

Sáng 27.2, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức triển khai thí điểm dự án đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, đặc biệt là ở 62 huyện nghèo. Quảng Nam có 3 huyện gồm Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang nằm trong dự án.

Trước thực trạng người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế do thiếu bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, Bộ Y tế triển khai dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tốt nghiệp hệ chính quy, loại khá hoặc giỏi về vùng sâu, vùng xa, huyện nghèo. Việc điều phối nhân lực dựa trên khảo sát nhu cầu thực tế ở các địa phương. Những bác sĩ tham gia dự án được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ trong thời gian công tác tại vùng sâu, vùng xa (thí điểm thực hiện 2 năm đối với nữ, 3 năm đối với nam; sau đó là 4 năm đồi với nữ, 5 năm đối với nam). Dự kiến, giai đoạn 2013 - 2016 sẽ đưa khoảng 500 bác sĩ trẻ tình nguyện về 62 huyện nghèo. Theo kế hoạch, lễ ra quân đưa những bác sĩ trẻ đầu tiên theo dự án được tổ chức vào tháng 6 năm nay.

L.V