Duy Xuyên có 91,9% dân số tham gia bảo hiểm y tế

HOÀI NHI |

(QNO) - Sáng 19.9, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW (ngày 22.11.2012) của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”.

Năm năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền ở huyện Duy Xuyên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hành 38 nghìn tờ gấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân, học sinh và người lao động trong các doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ được chú trọng nhằm giảm thời gian chờ đợi và tránh gây phiền hà cho nhân dân. Từ năm 2012 đến nay các cơ quan có trách nhiệm đã tiến hành 20 cuộc kiểm tra tại 42 đơn vị sử dụng lao động, 8 cơ sở khám chữa bệnh, 20 đại lý thu của 14 xã, thị trấn… qua đó kịp thời hạn chế những sai sót. Đến nay toàn huyện Duy Xuyên có hơn 116 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế (tăng 24 nghìn người so với năm 2012), chiếm 91,9% dân số trên địa bàn. Ngoài ra, toàn huyện có 12 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội, gần 11 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Việc nợ đọng các loại hình bảo hiểm được kiểm soát và thấp hơn mức trung bình của toàn tỉnh.

HOÀI NHI