Duy Xuyên phấn đấu 60% dân số cài đặt phần mềm Bluezone

HOÀNG THƠ |

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Duy Xuyên, đến ngày 17.8 toàn huyện chỉ có 23.387 người cài đặt phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh, chiếm tỷ lệ 18,46% dân số. 

Trước tình hình này, UBND huyện Duy Xuyên ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, chủ doanh nghiệp, chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, quán triệt cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh đang sử dụng, đồng thời tăng cường vận động, hướng dẫn người trong gia đình, họ hàng, hàng xóm cùng cài đặt ứng dụng Bluezone, kể cả những người đang cách ly y tế tập trung.

Các xã, thị trấn chỉ đạo các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-I9 tại cộng đồng hướng dẫn người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone. Huyện Duy Xuyên phấn đấu đến ngày 20.8 có 60% dân số cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.

TAGS