Duy Xuyên phấn đấu 90% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế

HOÀNG THƠ |

UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025.

Theo đó, đến năm 2025 tất cả lãnh đạo, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể được cung cấp thông tin về già hóa dân số, thực trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tất cả người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và các kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Cũng đến năm 2025, Duy Xuyên phấn đấu có 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe; 90% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Đến năm 2025, tất cả người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng.

HOÀNG THƠ