Duy Xuyên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020

QUANG GIÁC |

Sáng 5.1, tại thị trấn Nam Phước, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Duy Xuyên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1-2020. Hơn 400 tình nguyện viên đến từ 8 xã, thị trấn và 7 chi đoàn thanh niên khối cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện tham gia, hiến 204 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn bộ số máu được Trung tâm Huyết học - truyền máu Bệnh viện 19.8 Bộ Công an tiếp nhận.

 

Được biết, trong năm 2019 huyện Duy Xuyên tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút gần 2.000 lượt cán bộ, nhân dân và tình nguyện viên tham gia, hiến tổng cộng 1.273 đơn vị máu bàn giao cho các bệnh viện, trung tâm huyết học trong và ngoài tỉnh, vượt 41,7% kế hoạch vận động.

TAGS