Gần 21 nghìn USD nâng cao năng lực chăm sóc trẻ em

PHÚC NGUYÊN |

(QNO) - Ngày 23.4, UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận dự án Kế hoạch nâng cao năng lực chăm sóc trẻ em cho phụ nữ khu vực Nam Trung Bộ tại Quảng Nam. Dự án được thực hiện trong thời gian 8 tháng (từ tháng 4 đến tháng 12.2013) tại huyện Phú Ninh và TP.Tam Kỳ. Tổng giá trị của dự án là 20.700 USD do Trường Đại học Chung Ang – Hàn Quốc tài trợ. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được giao tiếp nhận dự án để thực hiện mục tiêu: tổ chức 3 lớp tập huấn về vai trò của cha mẹ trong nuôi, dạy con; đặc điểm phát triển về thể chất và tâm lý, tình cảm của trẻ, hướng dẫn các trò chơi khoa học nhằm rèn luyện các kỹ năng và kích thích sáng tạo của trẻ; kỹ năng xử lý các tình huống thường xảy ra đối với trẻ em.PHÚC NGUYÊN