Gần 2,23 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

D.LỆ |

Sáng 22.1, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2014. Trong năm qua, toàn tỉnh có hơn 1.121 nghìn người tham gia BHYT, độ bao phủ dân số đạt tỷ lệ 78,1%. Việc đăng ký KCB BHYT được thực hiện đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng KCB BHYT với 36 cơ sở KCB trong toàn tỉnh, qua đó đã có hơn 2,229 triệu lượt người đã thực hiện KCB BHYT nội trú và ngoại trú với tổng chi phí hơn 458 tỷ đồng.

Năm 2015, Bảo hiểm xã hội và ngành y tế tỉnh tập trung triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1.1.2015), với nhiều nội dung mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT; tiếp tục giải quyết những vướng mắc còn tồn tại trong công tác KCB BHYT.

D.LỆ