Gần 33 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Mắt Quảng Nam

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Nam” (do Quỹ Fred Hollows tài trợ và giao cho  Sở Y tế tiếp nhận), được xây dựng tại phường An Phú, TP.Tam Kỳ với tổng kinh phí gần 33 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc điều trị mắt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đầu tư xây dựng trung tâm mắt, mua sắm trang thiết bị y tế về chuyên khoa mắt, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho trung tâm mắt tỉnh, hỗ trợ phẫu thuật cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể và các hoạt động truyền thông, phổ biến thông tin nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc mắt.

PHÚC LÂM