Gặp mặt bác sĩ trẻ diện thu hút tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh

A.T |

Chiều 6.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi gặp mặt 50 trong tổng số 66 bác sĩ diện thu hút của tỉnh.

Sau một năm thực hiện Đề án thu hút bác sĩ trẻ về làm việc tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh, có 66 bác sĩ ở tất cả chuyên khoa đã làm việc ổn định tại các bệnh viện. Theo đề án, mỗi bác sĩ thu hút được hỗ trợ gần nửa tỷ đồng và đất ở khi cam kết làm việc lâu dài tại Quảng Nam. Tại buổi gặp mặt, đa số các bác sĩ về công tác tại các bệnh viện trong tỉnh theo diện thu hút đều hài lòng với môi trường làm việc và mong muốn cống hiến nhiều hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài việc đề đạt một số nguyện vọng cá nhân, các bác sĩ còn đề xuất với tỉnh quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như trình độ chuyên môn cho y bác sĩ… Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh, những đề xuất của các bác sĩ cũng là vấn đề tỉnh đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên trong điều kiện thực tế của địa phương, vấn đề đầu tư trang thiết bị hiện đại cũng cần có thời gian. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cũng mong muốn đội ngũ bác sĩ thu hút sẽ làm việc bằng nhiệt huyết, không ngừng nghiên cứu, nâng cao kỹ năng, chuyên môn, phát huy kiến thức được đào tạo một cách tốt nhất, thật sự là lực lượng xông xáo, nòng cốt để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh.

A.T